Platsbyggt och objektanpassat luftbehandlingsagregat optimerat för din fastighet och med högsta möjliga täthetsklass.

ClimateMachines™ platsbyggda och objektanpassade konstruktion, med luftförande kamrar av förtillverkade väggelement, ger fullständig flexibilitet och är lätta att installera även i trånga utrymmen. Högsta möjliga täthetsklass är resultatet av ett skräddarsytt system optimerat för just din fastighet och dess förutsättningar.

Flexibel konstruktion med isolerande kärnmaterial.

ClimateMachines™ är konstruerade av vägg-, tak- och golvelement, inklusive profiler i Isolamin – en sandwichkonstruktion av hög kvalitet, med tunnplåt som limmas på båda sidor om ett isolerande kärnmaterial. Elementen monteras ihop med en unik C-skarv som ger en mängd fördelar, bland annat slät väggyta, stabilitet, flexibilitet och utbytbarhet. Väggar kan kompletteras med ljuddämpning vid behov.

Fläktar med extremt låga ljudnivåer.

ClimateMachines™ har direktdrivna kammarfläktar med EC-motorer för minsta möjliga elförbrukning. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring i ett fläktsystemet utrustat med mätuttag på inloppskonan, inloppspackning och vibrationsdämpare. EC-motor har integrerad elektronik klar för varvtalsstyrning med 0–10 V signal. Fläktens integrering i aggregatet ger extremt låga ljudnivåer.

Värmeväxlare med verkningsgrad på 90 procent.

Kanalplast av återvunnen polykarbonat med distanser av polyeten dimensioneras för en temperaturverkningsgrad på 90 procent som standard. Under värmeväxlaren placeras ett avlopp som samlar upp kondens och överskottsvatten från den evaporativa kylan.

ClimateMachines

Filter med hög avskiljningsgrad och lång livslängd.

Ett kompakt filter med veckade paneler i V-form, Camfil Opakfil Energy, säkerställer hög avskiljningsgrad. Dimensionerat flöde är 300 l/s/filter, men filtren är framtagna för 1000 l/s/filter. Detta ger lång livslängd och bästa ekonomi. Filtrens stora ytor ger dessutom lågt tryckfall.

Bypasspjäll med steglös reglering.

Steglös reglering av tilluft och frånluft upp till 100 procent ger låga driftkostnader.

Batterier med lågt tryckfall.

För temperaturkorrigering används vätskekopplade kombibatterier av typen flexcoil som säkerställer lågt tryckfall. Batterierna är optimerade för anslutning till våra integrerade energisystem EnergyMachines™.

Evaporativ kylning med minimal vattenförbrukning.

Med evaporativ kylning levererar ClimateMachines™ tilluftstemperaturer på mellan +20° och +22° efter värmeväxling vid utelufttemperaturer mellan +20° och +33°. Dysor med 70 ųm droppstorlek och ett flöde på 4 l/timme samt fuktstyrning med magnetventiler i tre steg ger minimal vattenförbrukning.

Styrning och reglering.

Som standard sker levererans med ett färdigt styrkoncept, ControlMachines™, vilket inkuderar ett webbaserat övervakningssystem. Kommunikation till byggnadens övriga system sker via standardprotokollet Modbus TCP.

pekplatta