ClimateMachines™, integrerat luftbehandlingsaggregat med 90 procents verkningsgrad för kommersiella fastigheter.

ClimateMachines™ är ett integrerat luftbehandlingsaggregat som med högsta verkningsgrad säkerställer ett pålitligt inomhusklimat till lägsta driftskostnad, året om. Hjärtat är en FTX-värmeväxlare som verkar i ett eller flera steg utan läckage mellan frånluft och tilluft. Den platsbyggda konstruktionen ger fullständig flexibilitet i att objektanpassa aggregaten. En mer yteffektiv installation är resultatet.

Högsta möjliga täthetsklass med material anpassat för offshoremarknaden säkerställer tillsammans med tryckuppsättningen mellan frånluft och tilluft att ingen kontamination av tilluften sker. Aggregatet producerar komfortkyla med evaporativ teknik som ger upp till 90 procent lägre kostnad än andra alternativ.

90 procents verkningsgrad.

ClimateMachines™ design ger en hög verkningsgrad även vid utomhustemperaturer under -20° och verkningsgraden kan uppgå till 90 procent. En korsströms värmeväxlare verkar i ett eller flera steg utan läckage mellan frånluft och tilluft. ClimateMachines™ stora ytor och låga lufthastigheter ger marknadens lägsta SFP-tal.

Statens Provningsanstalt visar på täta lufttflöden utan kontamination.

Det integrerade luftbehandlingsaggregatet ClimateMachines™ är testat av Statens Provningsanstalt, SP. Mätningarna gjordes 2014 på ett platsbyggt 10m3/s aggregat beläget i Stockholm. Uppdraget var att testa tätheten i aggregatet, såväl internt som externt. Vid de 15 mätningarna testades tätheten i konstruktionen samt möjligheten för inblandning av frånluft i tilluften. Inte vid något tillfälle spårades någon kontamination mellan tilluft och frånluft, inte heller något läckage till angränsande utrymmen till luftbehandlingsaggregatet noterades. Provresultatet visar att ClimateMachines™ klarar de hårda krav som ställs i t.ex. sjukhusmiljöer, restaurangkök, industrier m.m.

Fakta

  • Platsbyggd, anpassad konstruktion ger optimal lösning på liten yta.
  • Få rörliga delar ger minimalt underhåll.
  • Evaporativ kyla ger komfortkyla för 4 öre/kWh.
  • Reducerade effekttoppar ger lägre fasta avgifter och minskade investeringskostnader.
  • Frekvensstyrda EC-fläktar ger lågt SFP-tal.
  • Väggar och tak utgörs av Isolamin med högsta täthetsklass och finish.
  • Testad av Statens Provningsanstalt som visar 0 procent kontamination mellan från- och tilluft.