Välkommen på lunchevent

Energi är den enskilt största påverkbara kostnaden i en fastighet. Med ett optimalt system kan du tjäna pengar på energi, samtidigt som du gagnar miljön. Välkommen till vårt lunchevent där vi bjuder på inspiration och kunskap om hur du som fastighetsägare kan sänka driftskostnaden och höja fastighetsvärdet, samtidigt som du uppnår de allt högre ställda miljökraven.

Anmäl dig här

Kommande lunchevent

Göteborg 19 oktober
Stockholm 24 oktober
Örebro 25 oktober
Uppsala 16 november
Stockholm 22 november
Göteborg 23 november
Västerås 30 november
Fler datum kommer

Vid våra välbesökta lunchevent berättar vi hur du:

  • Minskar energikostnaden för värme, kyla och tappvatten.
  • Minskar miljöpåverkan.
  • Ökar möjligheterna att miljöcertifiera dina fastigheter.
  • Producerar kyla, värme och tappvarmvatten med mycket hög verkningsgrad med hjälp av Energy Machines.
  • Ökar konkurrenskraften för att vinna nya hyresgäster.
  • Ökar värdeutvecklingen för en fastighet eller ett helt bestånd.
  • Optimerar värmeåtervinningen med Climate Machines.