Personal

Johan Gedda
Grundare
Torbjörn Sjögren
Regionchef västra Sverige
Kenneth Andersson
Produktansv. ClimateMachines
David Brinnen
IT-ingenjör
Alexandra Malysheva
VVS-konstruktör
Hanna Andersson
Energiingenjör
Tobias Nilsson
Energiingenjör
Kenneth Andersson
Styrelseledamot
Per Hansen
Regionchef Stockholm
Ulf Hedblad
Säljansvarig Region SYD
Patrik Eklöf
IT-ingenjör
Agnis Zambars
Energiingenjör
David Hermansson
Energiingenjör
Gustav Sandgren
Energiingenjör
Patrik Ross
Projektchef Design
Jens Termén
Regionchef södra Sverige
Marina Larsson
Ekonomi och administration
Mattias Björn
Designansvarig energisystem
Markus Wickbom
Energiingenjör
Martin Stålnacke
Energiingenjör
Thomas Göransson
Affärschef
Hans-Göran Göransson
Teknikansvarig
Adam Söderblom
Sälj- & marknadskommunikatör
Joakim Lindberg
Ingenjör Energisystem
Viktor Hemgren
Energiingenjör
Jonas Forell
Energiingenjör